• แต่นั่งนี้นั่งนั่น เรื่องค่าเสื่อมราคานี้มันก็มีมูมกลับของมันด้วย ซึ่งน่าจะต้องโซฟาลม intex พูดถึงให้ครบถ้วน นั่นก็คือ เราบอกว่า ’’เครื่องจักรล้าสมัย แต่ยังต้องตัดค่าเสื่อมราคา” แต่มันก็ยังมีประเด็นของ “สินค้าตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานได้ ดีอีกด้วย” ซึ่งหมีล้มเห็นหลายบรบัท เด้าก็มีลงข้อมูลตรงนี้ไว้ เช่นว่า “บรบัทมีสินค้าทุน (หรออาจเป็นต้นทุนงานระบบ) ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาด จำนวน 150ล้านบาท” เป็นต้น โซฟาลม pantip ซึ่งตรงนี้แหละ ที่เป็นความได้เปรยบของบรบัท ที่จะสามารถกำหนดราคาขายได้ตํ่ากว่ารายอื่นๆ ในตลาด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่ง รายใหม่ที่ต้องลงทุนทุกอย่างตํ่งแต่ต้น ทำให้หลายๆ อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ขาดอยู่ไม่กี่ราย นั่งๆ ที่ไม่ใช้กิจการที่ ใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เหตุผลก็เพราะ รายนั่งเดิม 3-4 ราย กำหนดราคาตลาดที่รายใหม่ไม่สามารถล้ได้นั่นเอง (คือถ้าจะ เข้ามาแข่งขัน ก็ต้องพร้อมจะเผาเงินไปในช่วงแรก นั่งในช่วงของการเรยนรู้ความชำนาญในงาน และในเรื่องของการลงทุน)

  เรื่องสุดท้ายที่ถึอว่า เป็น “ไฮไลท์” ของบทนี้ก็คือ “เรื่องของเงินกู้ยืมและเงินลงทุนต่างๆ” เพราะเหมือนกันว่าเอา เงินลงไปละลายแบบง่ายๆ คือแค่บางครั้งอาคํยเพียงมติของคณะกรรมการให้ลงทุนได้ ก็สามารถน่าเงินโอนไปได้แล้ว อันนี้เป็นตัวที่อันตรายที่สุด โซฟาลม ราคา เพราะพอเงินหลุดออกไป ทรัพย์สินของเราก็หายไปแล้ว ขอธิบายเพิ่มเติมตังนี้ครับ

  สมมติว่าบรบัท มีเงินลงทุนในบรบัทลูกจำนวน 2,000ล้านบาท สมมติว่าเป็นการบันทึกในราคาทุน ไม่ได้บันทึก ในราคาตลาด เราจะทราบได้อย่างไร ว่าตอนนี้เงินลงทุนของเราเหลือมูลค่าเท่าไหร่ เพราะเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นเงินลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์บรบัทก็จะไม่เปิดเผยว่าลงทุนในหุ้นตัวใด แต่ถ้าลงทุนในบรบัทที่อยู่นอกตลาด บางครั้งมีการปล่อยกู้ให้ บรบัทเหล่านี้ด้วย อันนี้เรายิ่งกังวลใจ แต่หมีพอจะมีวิธิตรวจสอบเบืองต้น (ซึ่งอยากจะให้เผยแพร่เรื่องนี้กันออกไปมากๆ จะได้สร้างสังคมแห่งการตรวจสอบเพื่อรายย่อย) ได้แก่ โซฟาลม “การตรวจสอบบรบัท โดยใช้ข้อมูลจากกรมพพัฒนาธุรกิจการค้า”

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เวปไซตัปีจจุบันก็คือ   ซึ่งจะมีช่องทางให้กดเข้าไปที่เรยกว่า “คลังข้อมูลธุรกิจ” ตรงนี้เมื่อเข้าไปเราจะสามารถดูได้ว่า บรบัทสัญชาติไทยที่จดทะเบียนกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่น

  มีใครเป็นกรรมการ มีงบการเงินที่เป็นตัวเลขสำคัญอย่างไรบ้าง (ข้อมูลตรงนี้บางครั้งอาจจะล่าช้า เพราะกว่าจะถึงกำหนด ส่งงบการเงินก็อาจจะกลางปีแล้ว ทำให้ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเป็นปีจจุบัน แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่สามารถตรวจโซฟา ลม ดี ไหม สอบได้ครับ)

  หรอถ้าเราอยากจะตรวจสอบแบบ เข้มข้นกว่านั้น เราก็สามารถไปที่กรมพัฒนาธุรกิจ และไปขอคัดถ่ายเอกสาร งบ


  22 commentaires
 • “จะว่าเป็นไปไม่ได้กิไม่เชิง” “ถ้ามิเวลา ช่วยติดต่อถามทางมหาวิทยาลัยอื่นให้หน่อยได้ไหม ใข้เล้น สายของนายคงไม่ใช่เรื่องยาก”“ตกลง ฉันจะลืบดูว่ามิ ชุดห้องรับแขก concept คนตายด้วยอาการเดียวกันนื้อีกไหม ถ้ามัน ปรากฎเป็นกลุ่มอาการขึ้นมา คงได้วุ่นกันแน่”

  “ไม่ต้องเป็นห่วง มันจะจบเพียงแค่ว่าพวกเราคิดมากไปเองแหละ” 

   

  จากนื้นทั้งสองกิแลกเปลี่ยนคำทักทายซึ่งกันและกันเล็กน้อยก่อนวางสาย อากาศขึ้นยามกลางคินเล็ดลอดเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งเปิดด้างไว้ อันโด อื่นหน้าออกจากเฉลียงด้วยทั้งใจจะปิดหน้าต่าง ฝนหยุดตกแล้ว ถนนเนื้องล่างมิ ไฟริมถนนเรียงห่างกันเป็นระยะ บนถนนมีเพียงรอยยางรถยนต์แห้งสองเส้นลาก เป็นทางยาว แสงไฟหน้ารถหลั่งไหลไปตาม ชุดโซฟารับแขก index ราคา ทางต่วนมหานครสายสี่ เสียงอึกทึก จอแจแห่งเมืองหลวงซึ่งปะปนผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันชิมซับอณูละอองนา จำนวนมากเอาไว้ กลับกลายเป็นวังวนหมุนอย่างเชื่องข้าล่องลอยอยู่เต็มไปทั่ว อาณาบริเวณ เมื่อปิดหน้าต่าง เสียงเหล่านื้นกิพลันขาดหายไป 

   

  อันโดหยิบปทานุกรมแพทย์จากชั้นวางหนังลือมาพลิกหน้าดู เขามิความรู้ น้อยมากเกี่ยวกับเขึ้อไข้ทรพิษและไม่เคยสนใจเรื่องเขึ้อไวรัส ทั้งในแง่การวิจัยกิ เป็นสาขาที่ไร้ความหมายสำหรับเขา เขึ้อไวรัสที่เรียกกันทั่วไปว่าเขึ้อไข้ทรพิษ โซฟารับแขก index คือ เขึ้อวารีโอลา เมเจอร์ (VARIOLA MAJOR) และไมเนอร้ (MINOR) ซึ่งลังกัด อยู่ในกลุ่มออโธพอกชิไวรัส (ORTHOPOXVIRUS) สายพันธุพอกชิไวรัสเมเจอร้ (POXVIRUS MAJOR) มิอัตราการเสียชิวิต 30-40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไมเนอมีอัตราการเสียชีวิตตากว่าห้าเปอร์เชนต์ {โจจุบันยังมีเชื้อพอกชีไวรัส ติดต่อกันในสัตว์เช่น ลิง กระต่าย วัว และหนู แต่แทบไม่มีตัวอย่างการระบาด ของโรคในประเทศญี่ป่น หรือถึงมีก็แค่ทำ'ไห้เกิดเม็ด'Iเชื้นเฉพาะที่ ไม่มีอันตราย แต่อย่างใด 

   

  อันโตปิดปทานุกรมแพทย์ ช่างเป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดี มันเป็นเพียงการ วินิจฉัยด้วยตาเปล่า มีหนำชาศาสตราจารย์เชคิกิไม่ได้ยีนยันแน่นอน แค่พูดว่า ส่วน ชุดโซฟารับแขก index พยาธิสภาพมีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้ทรพิษเท่านั้น อันโดปฏิเสธอยู่ในใจ ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ทำไมเขาด้องตั้งหน้าปฏิเสธอย่างเอาจริงเอาจังด้วยเล่า เหตุผล ง่ายนิดเดียว สมมติว่าเกิดพบไวรัลบางอย่างในร่างรืวจิชื้นมา ย่อมนำสงสัยว่ามัน คงติดถึงทาคาโนะ ไมด้วย เนื่องจากตอนรืวจิยังมีชีวิตอยู่ ตั้งสองสัมพันธ์กัน ใกล้ชีด ยกตัวอย่างเช่นกรณี!วรัสไข้ทรพิษ หากเยื่อในปากเกิดแผลจะกลาย ราคาชุดโซฟารับแขก index เป็น แหล่งปล่อยแพร่เชื้อไวรัล ตังนั้นนั้าลายจีงมีอำนาจในการแพร่เชื้อสูง อันโดแทบ จะนึกเห็นภาพไมกับริวจิประกบริม'ฝืปากจุมพิตกันอยู่แล้ว แต่ริบลบความคิดนั้น ตั้งไป 


  votre commentaire  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires